Trang chủ TÀI LIỆU EBOOK Quy trình 5 bước Viết tiêu đề quảng cáo bán hàng khép...

Quy trình 5 bước Viết tiêu đề quảng cáo bán hàng khép kín

Chia sẻ

Viết tiêu đề quảng cáo bán hàng hoàn như thế nào là hoàn hảo và thành công. Kinh nghiệm được tích lũy khi chúng ta viết rất nhiều và đo lường được chỉ số.

Dưới đây là Quy trình 5 bước Viết tiêu đề quảng cáo bán hàng khép kín từ Thông điệp mục tiêu -> Sáng tạo -> Kiểm thử và Đo lường.

BƯỚC 1: Thông điệp chính cho tiêu đề
BƯỚC 2: Viết tiêu đề nháp
BƯỚC 3: Tối ưu và sáng tạ̣o
BƯỚC 4: Lọc tiêu đề
BƯỚC 5: A/B Testing và Analytics

Bản đầy đủ tải về ở dưới đây:

Team Content – LadiPage Vietnam
Nguồn: blog.ladipage.vn