Trang chủ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT Tài liệu Phát triển danh sách khách hàng theo Hành vi mua...

Tài liệu Phát triển danh sách khách hàng theo Hành vi mua hàng

Chia sẻ

Theo nghiên cứ đưa ra từ Google. Để quyết định mua một sản phẩm, Hành vi mua hàng của khách hàng chia làm 4 bước như sau: Ấn tượng, Tìm hiểu, Mua hàng, Sau mua hàng.

Dựa theo hành vi mua hàng trên chúng ta sẽ có những ý tưởng thiết kế nội dung, sản phẩm đề phù hợp với từng thời điểm (điểm chạm) đến khách hàng. Mục tiêu là mua hàng và mua thêm sản phẩm về sau.

Tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn tải tài liệu đầy đủ ở dưới:

Team Content – LadiPage Vietnam
Nguồn: blog.ladipage.vn