Trang chủ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU Tài liệu Thấu hiểu và Xây dựng trải nghiệm khách hàng

Tài liệu Thấu hiểu và Xây dựng trải nghiệm khách hàng

Chia sẻ

Thắng bại trong Marketing không còn nằm ở sản phẩm. Người thấu hiểu khách hàng nhất là chiến thắng. Dữ liệu thấu cảm và hành vi trải nghiệm của khách hàng là kho báu của mỗi doanh nghiệp.

Tài liệu: Tài liệu Thấu hiểu và Xây dựng trải nghiệm khách hàng sẽ đi sâu phân tích sâu 4 yếu tố xoay quanh khách hàng của chúng ta:
1. Demographic
2. Môi trường xung quanh
3. Biểu hiện bên ngoài
4. Suy nghĩ bên trong

Tài liệu giúp chúng ta trả lời tường minh những vấn đề sau:
● Xác định tệp khách hàng mục tiêu
● Lựa chọn & tối ưu kênh
● Tối ưu & thiết kế nội dung
● Đổi mới sáng tạo tối ưu sản phẩm

Chi tiết và đầy đủ, các bạn tải tài liệu ở dưới đây:

Team Content – LadiPage Vietnam
Nguồn: blog.ladipage.vn