Trang chủ TÀI LIỆU EBOOK Tài liệu Xây dựng Nội dung Thiết kế Landing Page bán hàng

Tài liệu Xây dựng Nội dung Thiết kế Landing Page bán hàng

Chia sẻ

Để sáng sáng tạo nội dung Thiết kế Landing Page bán hàng, chúng ta cần nắm được tiêu chuẩn cơ bản về những nội dung cần có. Trong quá trình nghiên cứ, tham khảo và kiểm thử, gửi tới bạn bộ Tài liệu Xây dựng Nội dung Thiết kế Landing Page bán hàng.

Cấu trúc 12 Sections sau đây sẽ giải quyết giúp bạn khó khăn này. Cấu trúc gồm 12 đoạn nhỏ có ý nghĩa độc lập được tối ưu sắp xếp theo trình tự logic căn bản của một Landing Page thông thường. Với những case nâng cao hơn, cấu trúc cũng sẽ có thay đổi tùy vào thực tế sử dụng.

12 Sections nội dung thiết kế Landing Page Bán hàng:

 1. Intro (Giới thiệu)
  2. Đặc điểm nổi bật
  3. Lợi ích khách hàng
  4. Nội dung chi tiết
  5. Danh sách sản phẩm
  6. Đội nhóm
  7. Ý kiến khách hàng
  8. Chứng nhận & Cam kết
  9. Bảng giá
  10. Call – To – Action
  11. Form đăng ký
  12. Footer (Cuối trang)

Chi tiết phân tích và sử dụng 12 đoạn nội dung Thiết kế Landing Page bán hàng, các bạn có thể tải về miễn phí dưới đây:

Team Content – LadiPage Vietnam
Nguồn: blog.ladipage.vn