Các dịch vụ tài chính đều được cá nhân hóa và theo hướng dữ liệu, điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực bảo hiểm. Sử dụng thông tin chuyên sâu về người tiêu dùng, đại lý bảo hiểm có thể tạo ra các chiến thuật tùy chỉnh cao để tạo, thu hút và chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Thu thập, phân tích và sử dụng tất cả dữ liệu này có thể là một quá trình tốn nhiều thời gian. Nếu bạn muốn hoàn thành nhiều việc hơn và đạt được nhiều doanh số hơn mà không phải dành từng phút trong văn phòng, bạn cần tự động hóa tiếp thị cho bảo hiểm.

Việc tự động hóa phù hợp có thể giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ thiết yếu trong việc thu hút, đủ điều kiện, thu hút, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng. 

Đây là 3 cách bạn có thể tự động hóa hoạt động tiếp thị cho các đại lý bảo hiểm.

Tự động hóa quy trình làm việc tương tác với khách hàng tiềm năng

Khi bạn đã kiếm được khách hàng tiềm năng, bạn cần phải nuôi dưỡng họ để tạo được lòng tin và công việc kinh doanh của họ. Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn với ít thời gian hơn với quy trình làm việc tự động thông qua LadiFlow.vn.

Tùy chỉnh các quy trình này theo các quy trình và thực tiễn tốt nhất của công ty bạn để hoàn thành các nhiệm vụ như sau:

  • Tương tác với các câu hỏi về bảo hiểm
  • Cảnh báo để bán các sản phẩm bảo hiểm mới
  • Theo dõi các đơn đăng ký bảo hiểm mới và các câu hỏi từ các nguồn trực tuyến của bạn (tức là Trang web, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.)
  • Giới thiệu khách hàng mới (tức là Gửi thư chào mừng đến những người nộp đơn đăng ký tham gia bảo hiểm)

Tạo quy trình làm việc cho từng tác vụ, tạo mẫu email và tin nhắn văn bản, sau đó để hệ thống thực hiện phần còn lại. LadiFlow sẽ gửi email và tin nhắn SMS, Zalo cho khách hàng.

Với việc LadiFlow thực hiện phần lớn sự tham gia của khách hàng tiềm năng cho bạn, bạn có thể theo dõi nhiều khách hàng tiềm năng hơn, theo dõi mọi tương tác với doanh nghiệp của bạn và thu hút nhiều khách hàng hơn, tất cả mà không cần thêm vào lịch trình vốn đã bận rộn của bạn.

Chỉ định khách hàng tiềm năng tự động

Bản chất cá nhân của bảo hiểm đòi hỏi bạn và các đại lý bảo hiểm của bạn phải xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng tiềm năng. Đảm bảo rằng mỗi khách hàng tiềm năng được kết nối cá nhân với một thành viên trong nhóm của bạn bằng cách chỉ định khách hàng tiềm năng tự động.

Sử dụng LadiFlow để chỉ định từng khách hàng tiềm năng cho một trong các đại lý bảo hiểm của bạn, dựa trên các tiêu chí nhất định (ví dụ: Vị trí hoặc Loại bảo hiểm, Điểm tương tác) hoặc theo các điều kiện lọc khác nhau.

Sau khi được chỉ định, LadiFlow sẽ tự động gửi email thông báo cho người được chỉ định để người đó chủ động làm việc.

Tiếp thị qua email

Tiếp thị qua email là một nỗ lực mang lại lợi nhuận với doanh thu trung bình là 38 đô la cho mỗi 1 đô la chi tiêu. Nó cũng là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi và duy trì kết nối với khách hàng tiềm năng.

Sử dụng email hiệu quả trong các tương tác của bạn với khách hàng tiềm năng và tiết kiệm thời gian cho chính bạn với các chiến dịch tiếp thị qua email tự động đạt được những điều sau:

  • Thông báo cho đối tượng mục tiêu của bạn về các sản phẩm bảo hiểm mới, các thay đổi tỷ giá có lợi, lý do mua bảo hiểm và thông tin giáo dục có thể giúp bạn kiếm được khách hàng tiềm năng mới
  • Nhắc khách hàng hiện tại xem xét nhu cầu bảo hiểm của họ
  • Thu hút lại các khách hàng tiềm năng với thông tin về các cách tiết kiệm cho khoản bảo hiểm mong muốn của họ, các sản phẩm bảo hiểm hấp dẫn họ, v.v.
  • Giới thiệu khách hàng mới

Để thiết lập email tự động thông qua LadiFlow, bạn chỉ cần tạo một mẫu email trong hệ thống và thêm nó vào quy trình công việc thích hợp. Sau đó, LadiFlow sẽ gửi email dựa trên quy trình làm việc và thông số bạn đã đặt.

Kết luận

LadiFlow được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm thời gian và bán được nhiều hơn bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ tạo và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng quan trọng một cách tự động.