Thông tin cơ bản về DollarShaveClub

  • Ước tính Doanh thu: Không tiết lộ
  • Mô hình kinh doanh: Thương mại điện tử
  • Techstack: Optimizely, Hotjar, Mixpanel, Adobe Marketing Cloud, Mailgun
  • Số người sáng lập: 2
  • Ngày thành lập: 2012
  • Lần gây quỹ cuối cùng: Được định giá trên 1 tỷ đô la

Hành trình khách hàng

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?

Lưu lượng truy cập hàng tháng

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: SimilarWeb

Nguồn khách truy cập

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: SimilarWeb

Top Social Channel

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: SimilarWeb

Top Keyword

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: SimilarWeb

Một số quảng cáo của DollarShaveClub

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: Facebook Ad Transparency Tool
DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: SEMrush

Một số chiến dịch Email Marketing của DollarShaveClub

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: MailCharts

Chiến lược email – Email Strategy (Email Subscriber)

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?
Data source: MailCharts

DollarShaveClub: Từ ưu đãi 1$ thành công ty được định giá hơn 1 tỷ đô la như thế nào?

Bài học kinh nghiệm rút ra

  • Sử dụng ưu đãi $1 để thu hút khách hàng tiềm năng và upsell với những đơn hàng trung bình khoảng $30+;
  • Upsell với Travel-size Add-on để tăng AoV; 
  • Sự khác biệt trong tiếng nói thương hiệu để tạo ra lượng fan hâm mộ lớn;