Tìm kiếm ảnh trên Google không khó, nhưng tìm kiếm và sử dụng ảnh sao không vi phạm bản quyền tránh rắc rối về sau thì không phải ai cũng biết.

Với một thao tác nhỏ thêm đoạn cú pháp sau đây vào đường dẫn Google URL sẽ giúp bạn lọc ảnh chất lượng và miễn phí cộng đồng.

Tham khảo hình ở dưới:

Đây là link và bạn hãy lưu lại khi sử dụng:
https://www.google.com/imghp?as_rights=cc_publicdomain
Hoặc link rút gọn dưới đây: g.ladipage.vn

Chúc bạn thành công!