Mẫu Landing Page – Bất Động Sản

Để nhận mẫu Landing Page bất động sản:

 • Bước 1: Liên hệ với một trong số hàng nghìn Affiliate của LadiPage để nhận link (Có mã ref= phía sau). Bạn có thể post bài lên Facebook cá nhân hoặc tham gia Facebook group của LadiPage để hỏi link hoặc bấm vào đây để đăng ký ngay
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản và nâng cấp lên tài khoản Pro hoặc Enterprise qua link trên
 • Bước 3: Liên hệ với người đã gửi link ref cho ban để nhận file template

Mẫu Landing Page sản phẩm thời trang

 • Bước 1: Liên hệ với một trong số hàng nghìn Affiliate của LadiPage để nhận link (Có mã ref= phía sau). Bạn có thể post bài lên Facebook cá nhân hoặc tham gia Facebook group của LadiPage để hỏi link hoặc bấm vào đây để đăng ký ngay
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản và nâng cấp lên tài khoản Pro hoặc Enterprise qua link trên
 • Bước 3: Liên hệ với người đã gửi link ref cho ban để nhận file template

Để nhận mẫu Landing Page thời trang:

 • Bước 1: Liên hệ với một trong số hàng nghìn Affiliate của LadiPage để nhận link (Có mã ref= phía sau). Bạn có thể post bài lên Facebook cá nhân hoặc tham gia Facebook group của LadiPage để hỏi link hoặc bấm vào đây để đăng ký ngay
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản và nâng cấp lên tài khoản Pro hoặc Enterprise qua link trên
 • Bước 3: Liên hệ với người đã gửi link ref cho ban để nhận file template

Mẫu Landing Page Thương mại điện tử

Để nhận mẫu Landing Page thương mại điện tử:

 • Bước 1: Liên hệ với một trong số hàng nghìn Affiliate của LadiPage để nhận link (Có mã ref= phía sau). Bạn có thể post bài lên Facebook cá nhân hoặc tham gia Facebook group của LadiPage để hỏi link hoặc bấm vào đây để đăng ký ngay
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản và nâng cấp lên tài khoản Pro hoặc Enterprise qua link trên
 • Bước 3: Liên hệ với người đã gửi link ref cho ban để nhận file template

Mẫu Landing Page đồng hồ

Để nhận mẫu Landing Page bán đồng hồ:

 • Bước 1: Liên hệ với một trong số hàng nghìn Affiliate của LadiPage để nhận link (Có mã ref= phía sau). Bạn có thể post bài lên Facebook cá nhân hoặc tham gia Facebook group của LadiPage để hỏi link hoặc bấm vào đây để đăng ký ngay
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản và nâng cấp lên tài khoản Pro hoặc Enterprise qua link trên
 • Bước 3: Liên hệ với người đã gửi link ref cho ban để nhận file template

LadiPage Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật các mẫu Template tiếp theo.

Chúc quý khách hàng thành!