Khi nói đến tiếp thị trực tuyến, không thiếu các công cụ tuyệt vời. Các công cụ không chỉ cho mục đích phân tích, mà còn cho tiếp thị nội dung , tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, tiếp thị qua email, tiếp thị truyền thông xã hội, tìm kiếm và hơn thế nữa.

Nhưng số lượng tuyệt đối của các công cụ có sẵn cũng có thể hết sức đáng sợ. Bạn nên bắt đầu từ đâu?

Hàng năm, Cảnh quan Công nghệ Tiếp thị của Scott Brinker  đã được công nhận và chứng minh là nơi để tìm mọi giải pháp công nghệ có thể có – tất cả có 6,829 công cụ/công nghệ/nền tảng. “Supergraphic” của Brinker được biên soạn và thể hiện logo của các nhà cung cấp công nghệ tiếp thị thành sáu loại: Advertising and Promotion; Content and Experience; Social and Relationships; Commerce and Sales; Data; và Management.

Nhưng nhóm nghiên cứu tại Smart Insights  thì thay vì phải tìm hiểu hàng nghìn công cụ (có những công cụ lừa đảo) thì họ biên soạn ra danh sách hơn 100 công cụ tiếp thị phổ biến nhất hiện nay mà tất các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có thể sử dụng.

Nhiều công cụ miễn phí hoặc phải trả môt chi phí thấp. Nhưng hãy đánh dấu bài viết này trên trình duyệt của bạn để luôn có thể quay lại và nghiên cứu khi cần thiết.

Bạn sẽ không cần phải sử dụng tất cả các công cụ ở đây. Chỉ cần chọn những cái sẽ giúp công ty của bạn đạt được mục tiêu lớn nhất.

Và dưới đây là hơn 100 công cụ tiếp thị trực tuyến bạn cần biết để giúp thúc đẩy chiến lược tiếp thị trực tuyến của công ty và thành công trong tiếp thị. Bạn có thể sử dụng những công cụ này để có thêm thông tin chi tiết về đối tượng mục tiêu, khách hàng hiện tại, trang web và đầu tư cho các chiến tiếp thị của mình.

Analytics, Organic Search Optimization & Paid Search Marketing Tools

1. Site Audience Comparison (So sánh đối tượng)

2. Digital Analytics Tools (Phân tích dữ liệu kỹ thuật số)

3. SEO Keyword Analysis (Phân tích từ khóa SEO)

4. SEO Rank Checking (Kiểm tra xếp hạng SEO)

5.  SEO Site Crawling

6.SEO Backlink Analysis (Phân tích SEO Backlink)

7.AdWords Paid Search Analysis (Phân tích chiến dịch quảng cáo AdWords)

8. Influencer Outreach and Management (Tiếp cận và quản lý Influencer)

9.Data Management Platforms and Audience Targeting (Nền tảng quản lý dữ liệu và nhắm mục tiêu theo đối tượng)

Content Marketing & Website Engagement Tools (Công cụ tiếp thị nội dung và tương tác trên Web)

10.Page Engagement Tools

11.Content Management Systems (Hệ thống quản lý nội dung)

12.Blogging Tools (Công cụ viết blog)

13.Content Curation and Authoring Tools (Công cụ phân loại và xử lý nội dung)

14.Landing Page Creation and Testing Tools (Công cụ kiểm tra và tạo trang đích)

15.Digital Asset Management (Quản lý tài sản kỹ thuật số)

16.On-site Push Notifications

Ecommerce & Conversion Optimization Tools (Thương mại điện tử và Công cụ tối ưu hoá chuyển đổi)

17.ersonalization for Ecommerce (Cá nhân hóa cho thương mại điện tử)

18. Ecommerce Cart Recovery

19.A/B and Multivariate Testing Tools

20.Ecommerce Management

21.Product and Customer Review Tools (Công cụ đánh giá sản phẩm và khách hàng)

22.Call Tracking

23.Live Chat

Social Media, CRM & Email Marketing Tools (Truyền thông xã hội, CRM & Công cụ tiếp thị qua email)

24.Social Media Publishing Focus

25. Social Media Listening Focus

26. Social Media Campaign Tools

27. Online Customer Service Tools

28. Marketing Cloud, CRM and Campaign Management Tools

29. Email Service Providers and Marketing Automation Services

29. Facebook Messenger Marketing

30. Email Marketing Optimization Tools

Bài viết gốc được viết bởi LARRY KIM trên: Inc.com