Thông tin cơ bản về Masterclass

  • Ước tính Doanh thu: Không tiết lộ
  • Mô hình kinh doanh: Online Education Platform
  • Techstack: Optimizely, JustUno, Hotjar, Segment, New Relic
  • Số người sáng lập: 2
  • Ngày thành lập: 2012
  • Lần gây quỹ cuối cùng: 80 triệu đô la

Hành trình khách hàng

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Lưu lượng truy cập hàng tháng

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: SEMrush

Nguồn khách truy cập

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: SimilarWeb

Top Social Channel

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: SimilarWeb

Top Keyword

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: SimilarWeb

Một số quảng cáo của MasterClass

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: Facebook Ad Transparency Tool

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: SEMrush

Một số chiến dịch Email Marketing của MasterClass

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: MailCharts

Chiến lược email – Email Strategy (Email Subscriber)

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: MailCharts

MasterClass đã thành công theo cách nào?

Data source: MailCharts

Bài học kinh nghiệm rút ra

  • Chỉ sử dụng 1 lựa chọn thanh toán (Annual Billing Option)
  • Hình ảnh người nổi tiếng thế giới là bằng chứng chứng minh uy tín của nền tảng
  • Chính sách đảm bảo mạnh mẽ (Strong Risk-free Guarantee)
  • Cho phép xem trước một số nội dung có giá trị để tăng tỷ lệ chuyển đổi.