Các nhà quảng cáo hay nhà tiếp thị thường chỉ quan tâm đến nào là traffic,...