Hãy đối mặt với thực tế này và phải chấp nhận sự thật là “phải sống...